02632300190 – 09127804800

تعمیرگاه مجاز بوتان

کد خطای پکیج پرلا perla | ارور پکیج دیواری پرلا | نمایندگی تعمیرات پکیج پرلا

کد خطای پکیج پرلا perla | ارور پکیج پرلا | نمایندگی تعمیرات پکیج پرلا در…

کد خطای پکیج پاویا pavia 24 Rsi

پکیج دیواری بوتان پاویا pavia دارای جدیدترین تکنولوژی ها و فن آوری های گرمایشی را…

تجهیزات و اجرای اعلام حریق

تجهیزات و اجرای اعلام حریق

تجهیزات و اجرای سیستم اعلام حریق سیستم اعلام حریق چیست؟ به طور کلی سیستم های…

کد خطای پکیج بوتان مدل روما ROMA

پکیج های دیواری هوشنمدی که امروزه استفاده میشود دارای یک نمایشگر می باشد که در صورت بروز مشکل در عملکرد دستگاه ، یک سری کد ها را نمایش میدهد. کد خطای پکیج بوتان مدل روما  یکی از همان مدل پکیج هاست

با استفاده از این کد ها میتوان به وجود مشکل و منشا آن در پکیج پی برد.

کد خطای پکیج روما بوتان ROMA

پکیج دیواری روما بوتان دارای جدیدترین تکنولوژی ها و فن آوری های گرمایشی را به همراه هستند.

هوشمندی و استفاده از تکنولوژی های نوین در پکیج دیواری روما آن را برای کلیه کاربردها و قابلیت نصب انعطاف پذیر کرده و کلیه نیازهای گرمایشی و آب گرم مصرفی را برآورده می‌کند.

 • تعمیر پکیج بوتان روما در کرج 
 • سرویس پکیج روما در کرج ROMA
 • تعمیر برد پکیج روما در کرج
 • اسیدشویی پکیج روما در کرج

کد خطای پکیج روما بوتان

کد خطای پکیج بوتان مدل روما ROMA

کدهای خطای بوتان مدل روما :

کد A01 :

حس نکردن شعله توسط حسگر

کد A02 :

ترموستات حد عل کرده است

کد A03 :

پرشر دود عمل نموده است

کد A04 :

اشکال در پرشر آب

کد A05 :

خرابی برد

کد A06 :

NTC مصزف

کد A07 :

NTC گرمایش

کد A11 :

حسگر قبل از فرمان برد عمل کرده

کد ADJ :

تنظیم الکتریکی حد اقل وحد اکثر دمای گرمایش

چشمک زن زمستانه /تابستانه با باز شدن آب :

اشکال در پرشر دود تا ۱۰ دقیقه

چشمک زن زمستانه /تابستانه :

اشکال در پرشر آب تا ۱۰ دقیقه

کد خطای پکیج بوتان مدل روما ROMA

کد خطای پکیج روما بوتان

کدهای خطای بوتان مدل پارما و بیتا:

چراغ سبز و قرمز ثابت:

اشکال در NTC آب مصرفی

چراغ قرمز ۰/۵ ثانیه روشن ۰/۵ ثانیه خاموش:

 • قطع شدن ترموستات حد
 • نواسان شعله

چراغ قرمز ۰/۲ ثانیه روشن ۰/۲ ثانیه خاموش:

اشکال در NTC مدار گرمایش

چراغ سبز ۰/۵ ثانیه روشن ۰/۵ ثانیه خاموش:

 • قطع بودن پرشر آب
 • قطع بودن پرشر دود

کد خطای پکیج روما بوتان

کد خطای پکیج بوتان مدل روما ROMA

کد خطای بوتان مدل پرلا و پرلا پرو :

کد E01 :

عدم تشکیل شعله

کد E02 :

عمل کردن ترموستات حد

کد E03 :

فعال شدن پرشر دود

کد E04 :

کمبود فشار آب مدار گرمایش

کد E06 :

NTC آب گرم مصرفی قطع است

کد E07 :

NTC آب گرمایش قطع است

کد E11 :

وجود شعله قبل از فرمان برد

دما +چشمک زن :

 • عمل نمودن پرشر دود
 • عمل نمودن ترموستات دود
 • کافی نبودن فشار آب گرمایش

ADJ :

تنظیم الکتریکی حد اقل وحد اکثر دمای گرمایش

پکیج بوتان مدل CV

کدهای خطای بوتان مدل CV :

کد E1 :

نبود شعله ، قطع گاز

کد E2 :

فعال شدن ترموستات حد

کد E3 :

عمل نمودن پرشر دود پس از ۲ دقیقه

کد E4 :

خطای مدولاتور شیرگاز

کد E5 :

اشکال در NTC مدار گرمایش

کد E6 :

اشکال در NTC مدار آب گرم مصرفی

کد E7 :

وصل بودن پرشر دود پیش از روشن شدن فن

کد E8 :

اشکال در ترموستات اتاقی

کد E9 :

افزایش دمای آب گرمایش بیش از ۹۵ درجه

کد E13 :

اشکال نرم افزاری برد

کد E15 :

اشکال در پرشر دود

کد E17 :

فعال شدن ترموستات دود

کد E25 :

یخ زدن مبدل اصلی

کد E27 :

اشکال در پرشر آب

کد E29 :

اشکال در مدار برق رسانی شیرگاز

 کد E99 :

خطای عدم تشخیص فن دار بودن یا فن دار نبودن دستگاه

نمایندگی پکیج در کرج با پوشش همه مناطق شهر کرج

09125823327
 09125930781
  09127804800
 02632300190
×Close search
جستجو