02632300190 – 09127804800

اعلام حریق

ما بهترین و پیشرفته ترین سیستم های هوشمند اعلان و اطفاء حریق را به شما معرفی میکنیم

سیستم های هوشمند اعلام و اطفاء حریق

 [“سیستم اعلان حریق کانونشنال یا متعارف” سیستم های متعارف از نوع قدیم ترین سیستم های اعلام حریق است که علی رغم تغییرات کیفی اندک،

همچنان جهت تصرف هایی با شرایط خاص مورد استفاده قرار می گیرند . دراین سیستم چندین دتکتور و شستی که یک منطقه از ساختمان را پوشش می دهند

در قالب یک مدار (زون) به هم پیوسته به تابلوی کنترل مرکزی متصل می شوند  .

خرید تجهیزات آتش نشانی

به همین سبب هر مدار نماینده یک منطقه (زون) است. نحوه هم بندی تجهیزات کشف و آشکارسازی (تشخیص) نسبت به تابلوی کنترل مرکزی به صورت شاخه ای

و یا به عبارت دیگر شعاعی است. هر تابلوی کنترل مرکزی متعارف می تواند ۱۶،۱۲،۸،۴،۲ و یا مدارهای بیشتری را پشتیبانی کند”سیستم اعلان حریق آدرس پذیر

دتکتور اعلام حریق

اصول کشف و تشخیص حریق در سیستم های آدرس پذیر مشابه سیستم های متعارف است، بجز اینکه در اینگونه از سیستم ها، هر یک از دتکتورها (دتکتورهای اتوماتیک)

و یا شستی ها، دارای آدرس منحصر به فردی هستند که از طریق آن تابلوی کنترل مرکزی (پنل مرکزی اعلام حریق) قادر به شناسایی و تعیین محل دقیق  هر یک از آن ها است.

مدار کشف در اینگونه از سیستم ها به صورت حلقه ای (لوپ) است که از تابلوی کنترل مرکزی آغاز و به همان تابلو ختم می شود و کلیه تجهیزات کشف و اعلان در همین مدارهای حلقوی جای می گیرند.

هر لوپ می تواند به تناسب تعداد تجهیزات و سطوح مورد حفاظت، یک یا چند منطقه (زون) را شامل شود و هر تابلوی کنترل مرکزی آدرس پذیر نیز می تواند یک یا چند حلقه را پشتیبانی کند”انواع دتکتورها و تجهیزات اعلام حریق

نصب و اجرای سیستم های اعلام حریق و آتش نشانی

سیستم های هوشمند اعلام و اطفاء حریق

انواع دتکتورهای آتش نشانی:

  1. دتکتور دودی اعلام حریق :دتکتورهای دودی فتوالکتریک(Photoelectric Detectors)
  2. – دتکتورهای یونیزاسیون(Ionization Detectors)
  3. – دتکتورهای دودی خطی(Beam Detectors)
  4. – دتکتورهای دودی کانالی(Duct Smoke Detectors)
  5. دتکتورهای دودی مکشی یا نمونه گیر(Air Sampling Detectors)
  6. دتکتور های حرارتی اعلام حریق ( که شامل 6 دسته مجزا میشوند )

برای نصب ، تعمیر و  یا تجهیز ادارات و مراکز تجاری و شرکت های صنعتی خود به مدرن ترین سیستم های اعلام حریق

با ما تماس بگیرید        09127804800      02632300190

×Close search
جستجو