02632300190 – 09127804800

مجموعه پکیج کده (در حوزه تعمیر و سرویس پکیج قطعات پکیج ) با بکار گیری کادری با تجربه

و متخصص آماده ارائه خدمت در سراسراستان البرز بویژه شهر کرج با پائین ترین قیمت و سرویس دهی

با کیفیت در محل می باشد.

برای سرویس پکیج و تعمیر پکیج  به ارورهای آن دستگاه نیاز است که در زیر آمده است.

کدهای خطا همانند چراغ راهنما هستند و به ما کمک میکنند تا مشکل پکیج را شناسایی کنیم. در ادامه به بررسی کدهای خطای پکیج بوتان و روش برطرف کردن آنها می پردازیم.

کد خطای پکیج یا همان کدهایی که وجود خطا یا Error را در پکیج شما نمایش میدهند ، راهنماهایی هستند که به شما میگویند کدام بخش یا قطعه از پکیج دچار مشکل شده است یا به خوبی عمل نمیکند.

کد خطای پکیج دیواری

کد خطای پکیج های دیواری

کدهایی که در اینجا لیست شده اند ، برخی از متداولترین خطاهایی است که در پکیج دیواری ایران رادیاتور رخ میدهد.
  • کد خطای (۳۰٫۴۰)=مشکل داخلی برد.
  • کد خطای (۴۰٫۶۰٫۸۰)یا(۴۰٫۶۰٫۷۰)=مشکل فن یا سویئج ایمنی دودکش.
  • کد خطای (۴۰٫۷۰)=کم بودن آب داخل دستگاه
  • کد خطای(۴۰٫۷۰٫۸۰)=دما بالای ۱۰۵درجه سنسور حد عمل کرده است.
  • کد خطای(۵۰٫۶۰)یا(۵۰٫۷۰٫۸۰)=NTC مدارشوفاژ معیوب است.
  • کد خطای (۵۰٫۷۰)یا(۵۰٫۸۰)=NTC آبگرم مصرفی معیوب است.
  • کد خطای(۷۰٫۸۰)=نبود گازیاعدم تشخیص شعله.
در ادامه ما به بررسی کدهای خطای پکیج های مختلف بر اساس برند و شرکت سازنده آن می پردازیم. کد خطای پکیج دیورای بهترین راه برای تشخیص اولیه عیب دستگاه می باشد.

کدهای خطای پکیج ایران رادیاتور؛ به همراه روش برطرف کردن آنها

کد خطای پکیج های دیواری پکیج های ایران رادیاتور به دو بخش آنالوگ و دیجیتال تقسیم میشوند
که به ترتیب کدهای خطای هرکدام از آنها را بیان مینماییم:
 
پکیج ایران رادیاتور M24، پکیج ایران رادیاتور L24، پکیج ایران رادیاتور اکو 22،
پکیج ایران رادیاتور اکو 22 کدهای خطای پکیج ایران رادیاتور مدلهای E، B، M :
 
این مدلها به صورت آنالوگ بوده و ارورهای آنها به شکل چراغهای چشمک زن با شماره های مختلف میباشند.
کد خطای پکیج دیواری
چراغهای ۳۰ و ۴۰ : اشکال در برد کنترل چراغ ۷۰ : افزایش حرارت مبدل اولیه
(به علت رسوب) چراغ ۸۰ : عمل نمودن ترموستات حد
چراغهای ۴۰ و ۷۰ : کمبود آب در مدار گرمایش
 
چراغهای ۴۰ و ۸۰ : ترموستات دود فعال شده
چراغهای ۴۰ و ۶۰ و ۷۰ : فن خاموش است ولی پرشر دود وصل است
چراغهای ۴۰ و ۶۰ و ۸۰ : فن روشن است ولی پرشر دود قطع است
 
چراغهای ۴۰ و ۷۰ و ۸۰ : ترموستات حد قطع کرده ولی دمای گرمایش پایین است
 
چراغهای ۵۰ و ۶۰ : NTC گرمایش اتصال کوتاه است
 
چراغهای ۵۰ و ۷۰ : NTC آب کرم اتصال کوتاه است چراغهای ۵۰ و ۷۰ و ۸۰ : NTC گرمایش قطع است
 
چراغهای ۶۰ و ۷۰ : سیستم آنتی فریز (ضد یخ زدگی) با مشعل روشن
 
چراغهای ۶۰ و ۸۰ : سیستم آنتی فریز با پمپ
کد خطای پکیج دیواری

پکیج ایران رادیاتور مدل L کدهای خطای پکیج ایران رادیاتور مدل L : کد E1 :

 
پرشر سوییچ آب قطع است (کم شدن فشار آب گرمایش)
کد E2 : حسگر شعله حین کار
کد E8 : ترموستات حد عمل کرده است
کد E10 : ترموستات دود قطع است
کد E12 ، E30 ، E99 : برد الکترونیک معیوب است
کد E31 : NTC مدار شوفاژ اتصال کوتاه شده
کد E32 : NTC مدار شوفاژ قطع است
کد E41: NTC آب گرم مصرفی اتصال کوتاه است

کد خطای پکیج های دیواری

کد E42 : NTC آب گرم مصرفی قطع است
کد E50 :فن خاموش اما پرشر سوییچ هوا وصل است
کد E51 : فن روشن اما پرشر هوا قطع میباشد
کدE81 : ترموستات حد قطع است
کد E88 : گرم شدن بیش از حد آب گرمایش
کد E91 : نوسان ولتاژ برق کد AF :
کد خطای پکیج دیواری
فعال شدن سیستم آنتی فریز ایرانرادیاتور مدل K ایرانرادیاتور مدل K 

کدهای خطای پکیج ایران رادیاتور مدل K :

 
کد E1 : کمبود فشار آب گرمایش (پرشر آب قطع است)
کد E2 : نبود شعله (حسگر یون)
کد E8 : ترموستات حد عمل کرده است
کد E10 : ترموستات دود عمل کرده است
کد E12 ، E30 ، E99 : برد الکترونیک معیوب است
کد E31 : NTC گرمایش اتصال کوتاه است
کد E32
: NTC گرمایش قطع است
کد E41 : NTC آب مصرف اتصال کوتاه است
کد E42 : NTC آب مصرف قطع است کد E50 :فن خاموش اما پرشر هوا وصل است
کد E51 : فن روشن اما پرشر هوا قطع است
کد E81 : ترموستات حد قطع است
کد E91 : نوسان ولتاژ برق
کد AF : فعال شدن سیستم آنتی فریز

کدهای خطای پکیج تاچی؛ به همراه روش برطرف کردن آنها

کد خطای پکیج های دیواری

کدهای خطای پکیج تاچی تیپ A وروش رفع آن: ارورهای پکیج تاچی تیپ A ارورهای پکیج تاچی تیپ A
 
خطای E1 :
نقص در احتراق (شعله تشکیل یا ثابت نمیشود) گاز به دستگاه وارد نمیشود فشار گاز خیلی کم یا زیاد است اتصال سیم
برق شیرگاز برقرار نمیباشد در قسمت برد اتصال الکترود جرقه زن یا شیرگاز قطع است الکترود جرقه زن خراب یا سولفاته
شده یا حرارت به آن نمی رسد شیرگاز سیت ۸۴۵ کثیف شده و گاز به خوبی از آن رد نمی شود
 
کد خطای پکیج های دیواری
 
خطای E2 : نقص به علت گرم شدن مبدل بیش از حد پمپ دستگاه معیوب یا
سوخته است شیر سه راهه برقی خراب یا سوخته است شیر مدار رفت و برگشت
گرمایش بسته است فیوز حد معیوب است مدار بای پس باز و یا کثیف شده است
 
 
خطای E3 : نقص در تهویه پرشر سوییچ فن خراب است فن خراب است
یا کثیف است مسیر دودکش گرفته است پروانه فن با اشیائ خارجی درگیر
شده است اتصال برد مدار قطع است
 
خطای E4 نقص به علت کم بودن آب پرشر آب معیوب است یا لوله مسی متصل
به آن مسدود است فشار آب خیلی کم است اتصال آن به برد قطع است
 
خطای E6 نقص در حسگر دمای آب گرمایش (NTC R) NTC خراب است اتصال سیم آن با برد قطع است
 
خطای E7 نقص در حسگر دمای آب مصرف NTC خراب است اتصال سیم آن با برد قطع است
 

کدهای خطای تیپ B و رفع ایراد:

کد خطای پکیج دیواری
ارورهای پکیج تاچی تیپ B ارورهای پکیج تاچی تیپ B خطای E1 تیپ B نقص در احتراق موارد ذکر شده خطای E2 تیپ B
نقص در تهویه (عدم وصل پرشر فن در لحظه استارت اولیه فن) مسیر دودکش بسته است پرشر فن خراب است فن خراب
است اتصال برد قطع است
 
خطای E3 تیپ B نقص در سنسور تهویه (عدم قطع پرشر فن بعد از اتمام کارکرد فن) پرشر فن خراب میباشد ونتوری داخل
فن خراب است.

کد خطای پکیج های دیواری

 
خطای E4 تیپ B نقص به علت گرم شدن بیش از حد مبدل مواردی که قبلا ذکر شده خطای E5 تیپ B نقص در سنسور آب
سرد ورودی NTC (G12) معیوب است (تک مبدله) آی سی برد معیوب است (دو مبدله)
 
خطای E6 تیپ B نقص در حسگر آب گر بهداشتی
 
خطای E7 تیپ B نقص در حسگر مدار گرمایش
 
خطای E8 تیپ B برد کنترل خراب است خطای
 
E9 تیپ B نقص به علت کمبود فشار آب موارد ذکر شده در قبل
کدهای خطای پکیج تاچی تیپ C و D ارورهای پکیج تاچی تیپ D
 
کد خطای پکیج های دیواری
کد خطای پکیج دیواری
 
E1 : نقص در تهویه E2 : نقص در حسگر دمای مدار گرمایش E3 : نقص در حسگر دمای آبگرم بهداشتی
E4 : گرم شدن بیش از حد مبدل E5 : نقص در مدار شیرگاز E6 : نقص در احتراق
E9 : نقص به علت یخ زدگی EP : نقص کمبود فشار آب گرمایش
×Close search
جستجو