02632300190 – 09127804800

کد خطای پکیج آریستون Ariston

پکیج های دیواری هوشنمدی که امروزه استفاده میشود دارای یک نمایشگر می باشد که در صورت بروز مشکل در عملکرد دستگاه ، یک سری کد ها را نمایش میدهد.

با استفاده از این کد ها میتوان به وجود مشکل و منشا آن در پکیج پی برد.

کد خطای پکیج آریستون Ariston

پکیج دیواری آریستون جدیدترین تکنولوژی ها و فن آوری های گرمایشی را به همراه دارد.

هوشمندی و استفاده از تکنولوژی های نوین در پکیج دیواری آریستون آن را برای کلیه کاربردها و قابلیت نصب انعطاف پذیر کرده و کلیه نیازهای گرمایشی و آب گرم مصرفی را برآورده می‌کند.

کد خطای پکیج آرایستون مدل اجیس *EGIS*

کد خطا  مفهوم کد خطا
90/ قرمز کلید حرارتی یا فیوز حد فعال شده است.
60/50/ زرد فشار آب در مدار گرمایش افت پیدا کرده است.
60/70A3 زرد سنسور گرمایش مرکزی خراب است.
50/70 / زرد سنسور آب گرم بهداشتی خراب است.
70/ زرد خطای Eeprom
80/ زرد ارتباط بین بین برد و واسطه‌های جانبی مورد استفاده دچار مشکل شده است.
40/50/60/70/80/ زرد فشردن دکمه ریست بیش از 5 مرتبه
70/ قرمز خطای داخلی برد
قرمز در عملکرد خودکار جرقه زن مشکلی رخ داده
50/60/70/ زرد

60/70/80/ زرد

نشان دهنده نبود شعله یکنواخت
زرد در مدل بدون فن، سنسور دود فعال شده است. در مدل فن دارد خطا در پرشر سوئیچ

کد خطای پکیج آریستون Ariston

کد خطا معنی کد خطا
90/ قرمز کلید حرارتی یا فیوز حد فعال شده است.
60/50/ زرد فشار آب در مدار گرمایش افت پیدا کرده است.
60/70A3 زرد سنسور گرمایش مرکزی خراب است.
50/70 / زرد سنسور آب گرم بهداشتی خراب است.
70/ زرد خطای Eeprom
80/ زرد ارتباط بین بین برد و واسطه‌های جانبی مورد استفاده دچار مشکل شده است.
40/50/60/70/80/ زرد فشردن دکمه ریست بیش از 5 مرتبه
70/ قرمز خطای داخلی برد
قرمز در عملکرد خودکار جرقه زن مشکلی رخ داده
50/60/70/ زرد

60/70/80/ زرد

نشان دهنده نبود شعله یکنواخت
زرد در مدل بدون فن، سنسور دود فعال شده است. در مدل فن دارد خطا در پرشر سوئیچ

 

کد خطای پکیج آریستون مدل‌های کلاس، کلاس بی، جینوس 36 و جینوس پریمیوم

در اینجا خطاهای مربوط به سه بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد:

مدار گرمایش

 

کد خطا معنی کد خطا
101 کلید حرارتی یا فیوز حد فعال شده است.
102 خطا در سنسور فشار آب
103 عدم گردش یا وجود آب (سرعت افزایش دمای رفت بیشتر از 7 درجه در ثانیه است)
A3 104 عدم گردش یا وجود آب (سرعت افزایش دمای رفت یا برگشت در هر ثانیه بیشتر از 20 درجه است)
E 105 عدم گردش یا وجود آب (بین دمای رفت و برگشت بیشتر از 55 درجه در ثانیه اختلاف وجود دارد)
106 عدم گردش یا وجود آب (دمای رفت 10 درجه از دمای برگشت کمتر است)
107 عدم گردش یا وجود آب (دمای رفت 30 درجه از دمای برگشت کمتر است)
108 فشار آب مدار گرمایش بیش از حد افت داشته است.
109 فشار سیستم بیش از 3 بار افزایش یافته است.
110 خطا در دمای رفت گرمایش
112 خطا در دمای برگشت گرمایش
114 سنسور بیرونی قطع شده و یا اتصال کوتاه رخ داده است.
116 سنسور گرمایش از کف قطع شده است.
118 خطا در خواندن سنسور رفت یا برگشت
1P1 عدم گردش یا وجود آب (سرعت افزایش دمای رفت  بیش از 7 درجه در ثانیه است)
1P2 عدم گردش یا وجود آب (اختلاف بین دمای رفت و برگشت شوفاژ بیش از 55 سانتی گراد در ثانیه است)
1P3 عدم گردش یا وجود آب (دمای رفت 10 درجه از دمای برگشت بیشتر است)
1P4 مدار آب گرمایش افت پیدا کرده و نیاز به پر کردن دارد.

مدار آب گرم مصرفی

 

کد خطا معنی کد خطا
201 خطا در سنسور آب گرم مصرفی
202 سنسور دمای پائینی منبع ذخیره خورشیدی دچار مشکل شده است
203 NTC مبنع ذخیره دچار مشکل شده است
A3 204 سنسور کلکتور خورشیدی دچار مشکل شده است
E 205 اشکال در سنسور ورودی سیستم خورشیدی
207 کلکتور خورشیدی بیش از حد گرم شده است
208 دمای کلکتور خورشیدی پائین است
209 منبع ذخیره بیش از حد گرم شده است

برد اصلی

 

کد خطا          مفهوم  کد خطا
301 برد صفحه نمایش دچار مشکل شده است.
302 ارتباط بین برد اصلی و صفحه نمایش مختل شده است
303 خطا در برد اصلی
A3 304 فشردن دکمه ریست بیش از 5 مرتبه در مدت 15 دقیقه
E 305.6.7 تجهیزات جانبی برد اصلی دچار مشکل شده است
401 عملکرد مودم مختل شده است
406 عملکرد مودم مختل شده است
407 بروز خطا در سنسور اتاقی احتراق و تشخیص شعله
501 شعله وجود ندارد
502 شعله در زمان فعال بودن شیدز گاز تشخیص داده نشده است.
P15 عدم موفقیت در تشکیل شعله برای بار اول
P25 عدم موفقیت در تشکیل شعله برای بار دوم
P35 شعله یکنواخت نیست
P45 سه مرتبه تکرار جدا شدن شعله

 

ورود هوا / خروج محصولات احتراق

 

کد خطا معنی کد خطا
601 ترموستات دود فعال شده است (در نوع محفظه احتراق باز)
602 ترموستات دود فعال شده است
604 سرعت فن پائین بوده و یا پرشر سوئیچ عمل نمی‌کند
A3 607 فعال ماندن پرشر سوئیچ دود
E 6P1 تاخیر در بسته شدن پرشر سوئیچ دود
612 در زمان روشن شدن فن پرشر سوئیچ عمل نمی‌کند
701 باز ماندن یا وجود اتصال کوتاه در سنسور رفت حرارتی ناحیه 2
702 باز ماندن یا وجود اتصال کوتاه در سنسور برگشت حرارتی ناحیه 2
703 باز ماندن یا وجود اتصال کوتاه در سنسور رفت حرارتی ناحیه 3
704 باز ماندن یا وجود اتصال کوتاه در سنسور برگشت حرارتی ناحیه3
706 دما در ناحیه 2 بیش از حد افزایش پیدا کرده است

کد خطای پکیج آریستون مدل گنیا ماکسی*Genia maxi*

کد خطای پکیج آریستون

کد خطا          مفهوم کد خطا
80 افزایش بیش از حد (فیوز حد)
80/70 شعله تشکیل یا تشخیص داده نشده
80/60 سیستم ضد یخ زدگی فعال شده است (در مرحله اول روشن شدن پمپ)
A3 60/70 سیستم ضد یخ زدگی فعال شده است (در مرحله دون روشن شدن پمپ و مشعل)
E 60/70/80 نشتی در مدار آب به علت اختلاف در بین سنسور‌های رفت و برگشت اصلی بیش از 40 درجه
50 نشتی مدار آب به علت اختلاف بین سنسور‌های رفت و برگشت اصلی بیش از 10 درجه
70/50 مدار NTC ثانویه آب گرم بهداشتی باز است
80/70/50 مدار NTC اصلی آب رفت باز است
80/60/50 مدار NTC  اصلی آب برگشت باز است
70/60/50 مدار NTC اصلی آب برگشت دچار اتصال کوتاه شده است
70/40 تلاش برای احتراق در زمان کار کردن مشعل
60/40 خطای فیوز برد اصلی و یا کابل ارتباطی آن
80/60/40 جریانی توسط فن وجود ندارد
70/60/40 خطای مربوط به پرشر سوئیچ دود
80/50/40 مدار NTC اصلی آب گرم باز است
80/70/50/40 دمای داخل منبع بیشتر از 80 درجه است
30 خطا در برقراری ارتباط بین دو برد

کد خطای پکیج آریستون Ariston

تعمیر تخصصی پکیج آریستون در محل

در صورتیکه نیاز به تعمیر و رفع خطای پکیج آریستون دارید ، از تاسیسات کده کمک بخواهید. تیم مجرب پکیج کده با بهره مندی از تیم فنی و با تجربه، مشکلات پکیج آریستون شما را در کمترین زمان برطرف می‌کند. تنها کافیست با شماره‌ های درج شده در سایت تماس بگیرید. تعمیر تخصصی با هزینه‌ای کم را با پکیج کده تجربه کنید.

 

اگر برند پکیج دیواری شما آریستون است می‌توانید برای اطلاع از معنی کدهای خطا مطالب فوق را مطالعه کنید. ما در مطالب گفته شده لیست خطاهای پکیج آریستون در انواع مدل را توضیح داده ایم. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های درج شده در سایت تماس حاصل نمائید.

09127804800     09125823327   02632300190 

تمامی مناطق شهر کرج را پوشش میدهیم
گوهردشت ، عظیمیه ، فردیس ، گلشهر ، ملارد ، گرمدره ، کلاک نو ، جهان نما ، طالقانی ، جهانشهر ،

مصباح ، کمالشهر ، مهرشهر ، مهرویلا ، بلوار دانش آموز ، بلوار شهرداری مهرشهر

نمایندگی پکیج در کرج با پوشش همه مناطق شهر کرج

تعمیر پکیج آریستون

بیش از 13 سال سابقه کار ، تعمیر با گارانتی 6 ماهه، بازدید و کارشناسی رایگان

خدمات شبانه روزی

زمان مراجعه را شما مشخص کنید، در هر ساعت از شبانه روز آماده کار هستیم

نمایندگی 24 ساعته

در تمامی ایام هفته، حتی جمعه ها و روزهای تعطیل ، در همه مناطق کرج آماده خدمت هستیم

مشاوره رایگان برای همشهریان عزیز کرجی

پکیج کده با بیش از 13 سال سابقه کار در بازار کرج ، و با تکیه بر سرویس کاران دوره دیده و متخصص و باتجربه ای که جذب کرده است ، امکان ارائه خدمات تخصصی پکیج دیواری آریستون را در تمامی مناطق شهر کرج، بصورت شبانه روزی و 24 ساعته ، حتی در روزهای تعطیل و جمعه ها را نیز فراهم کرده است. در هر ساعت که برای شما مناسب تر باشد میتوانید پکیج آریستون خود را تعمیر، سرویس، جابجا و رسیدگی کنید. با ما تماس بگیرید و از خدمات مشاوره ای رایگان ما بهره مند شوید..

×Close search
جستجو